Tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm đạt 10,4%

(BTV) 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện những chính sách tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đưa kinh tế, xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm của tỉnh đạt 10,4%.

 

Anh_sxcn

Khu vực công nghiệp - xây dựng có mức tăng cao nhất 10,9%

             Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, 9 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) (giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 105 nghìn tỷ đồng, tăng 10,04% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp-xây dựng đạt trên 80 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%; Dịch vụ đạt gần 18 nghìn tỷ đồng, tăng 9,6%; Thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm trên 4 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước gần 3 nghìn tỷ đồng, giảm 0,2%. Hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất, nhập khẩu, 9 tháng đầu năm ước đạt 65,3 tỷ USD, tăng 1,1%; Trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 35,2 tỷ USD, tăng 4,1% so cùng kỳ...Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và các sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được đẩy mạnh, tỉnh chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có tính liên kết vùng cao. Đặc biệt, sản xuất công nghiệp phục hồi và phát triển; Các chính sách hỗ trợ phát huy hiệu quả lớn trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp duy trì và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế.

Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại