Infographic: 14 vị trí công chức, viên chức được bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

(BTV) Thời gian gần đây, các bộ ngành liên tục ban hành thông tư mới về tiêu chuẩn công chức, viên chức. Đáng chú ý, hầu hết các văn bản này đều đã bỏ yêu cầu về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học đối với công chức, viên chức. Sau đây là bảng tổng hợp danh sách các chức danh công chức, viên chức được bỏ yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học:

T.Tú - Q.Thắng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại