Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

(BTV) Sáng 30/9, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 14, thảo luận đánh giá tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng, cũng như xem xét việc thực hiện một số Nghị quyết của trung ương và của Tỉnh ủy. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin_trua_BCH(1)

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14

          Xem xét tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thống nhất: Mặc dù gặp nhiều khó khăn; song, với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Trung ương; sự đoàn kết, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền các cấp, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, BN đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thực hiện hiệu quả 4 nhiệm vụ trọng tâm chủ đề công tác năm 2022, đó là: “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiểm soát tốt dịch COVID-19; phát triển kinh tế-xã hội theo hướng bền vững; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị”. Nổi bật: Kinh tế tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng tăng 9,7% so với cùng kỳ; thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp tăng 34,1%; kim ngạch xuất, nhập khẩu ước 65,3 tỷ USD, tăng 1,1%; công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và thêm 60 sản phẩm OCOP; tổ chức thành công chuỗi sự kiện, hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh; Quốc phòng- an ninh tiếp tục được giữ vững…

Tin_trua_BCH(2)
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Hội nghị thông qua các báo cáo về: Kết quả thực hiện quy hoạch thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, giai đoạn 2017 - 2022; nhiệm vụ, giải pháp, định hướng đến năm 2030; Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an toàn thực phẩm"; Sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 540 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế chất vấn tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng bộ đối với công tác Tuyên giáo trong tình hình mới”. Đồng thời nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào 4 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18,19,20,21 của Hội nghị TƯ 5- Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII…

Cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, các ý kiến trao đổi, thảo luận tại hội nghị tập trung vào các giải pháp: Nâng cao chất lượng điều hành, quản lý; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo nguồn lực dài hạn; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm Hành chính công và Bộ phận một cửa cấp xã; có hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; công tác quản lý đảng viên…

        Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang phân tích, làm rõ thêm một số nội dung trong các báo cáo cũng như những vấn đề các biểu thảo luận. Với mục tiêu năm 2022 tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh đạt tăng trưởng 9,15% so với năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; đẩy mạnh tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng; các sở ngành theo dõi sát tình hình, quan tâm, đôn đốc và chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng cuối năm. Bắc Ninh phấn đấu đạt trên 90% Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

         Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện quy trình bước 4 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo chủ chốt cho nhiệm kỳ tới.

P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại