Bắc Ninh: Hơn 320.000 lao động làm việc tại các KCN

(BTV) Bắc Ninh có 10 Khu công nghiệp tập trung đi vào hoạt động, với gần 1.800 doanh nghiệp FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tổng số công nhân lao động đang làm việc tại các KCN là hơn 320.000 lao động.

Hơn 320.000 lao động đang làm việc trong các KCN tại Bắc Ninh
         
Trong đó, lao động địa phương chiếm tỉ lệ 24,6%, lao động nữ chiếm 57,8%; Lao động nước ngoài chiếm 3,1%. Lao động do Công đoàn các KCN Bắc Ninh quản lý trực tiếp gần 160.000 người) còn lại quản lý phối hợp như Sam sung, Canon, Vinamilk…Năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022, Công đoàn các KCN  đã tuyên truyền vận động thành lập mới 134 Công đoàn cơ sở, kết nạp mới 42.000 đoàn viên. Công đoàn các KCN Bắc Ninh đã tổ chức khảo sát, tuyên truyền vận động thành lập Công đoàn cơ sở khối ngoài quốc doanh; Hướng dẫn hoạt động ổn định, có nền nếp, thiết thực hiệu quả, có ảnh hưởng tốt với chủ doanh nghiệp và công nhân lao động, góp phần xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh.

 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại