Hội thảo khoa học : Xác định nhu cầu, đề xuất Giải pháp chuyển đổi số trong hệ thống Thư viện toàn tỉnh

(BTV) Sáng 27/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học "Xác định nhu cầu, đề xuất giải pháp chuyển đổi số trong hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh". Hội thảo nhận được 27 tham luận, đại diện các loại hình thư viện như thư viện công cộng, thư viện trường học, thư viện thôn làng, thư viện tư nhân...

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Bắc Ninh đang hướng tới xây dựng thành phố thông minh, Chính phủ điện tử; Và ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao năng lực hoạt động của các thư viện, hình thành mạng lưới thư viện hiện đại,…đóng vai trò rất quan trọng. Điều này sẽ bảo đảm cung ứng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của người sử dụng; thu hút đông đảo người đọc quan tâm, sử dụng dịch vụ thư viện, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng xã hội học tập.

Tại Hội thảo, các tham luận đã tập trung phân tích, trao đổi, đánh giá, xác định đúng nhu cầu của bạn đọc trong giai đoạn hiện nay và những yêu cầu đặt ra đối với thư viện, cũng như mô hình hoạt động của thư viện trong thời kỳ mới. Đánh giá thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin và thực trạng số hóa tài liệu tại các thư viện trên địa bàn tỉnh; Định hướng, mở rộng và tăng cường kết nối, liên thông, chia sẻ cơ sở dữ liệu, trao đổi tài nguyên thông tin số giữa các thư viện trên nền hạ tầng mạng lưới công nghệ thông tin của tỉnh. Đồng thời, đưa ra giải pháp phần cứng, hạ tầng công nghệ mạng hỗ trợ kết nối từ Thư viện tỉnh đến hệ thống thư viện công cộng; giải pháp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý và người làm công tác thư viện; đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng xây dựng và quản trị thư viện số, thư viện điện tử. Trên cơ sở đó, nhận diện những thách thức nhằm xây dựng kế hoạch hành động nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

 
Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại