Tiên Du đã giải ngân 311 tỷ đồng vốn đầu tư công

(BTV) Đến tháng 10/2022, tổng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Tiên Du đã giải ngân được gần 311 tỷ đồng, đạt 55,8% kế hoạch giao và đạt 74,51% số vốn thực tế phân bổ chi tiết.

Một trong những công trình sử dụng vốn đầu tư công tại Tiên Du

Để đảm bảo tiến độ giải ngân theo kế hoạch, huyện Tiên Du đã chủ động nhiều giải pháp, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.

Tiên Du phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công xong trước 31/12/2022. Theo đó, huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2022, phân bổ nguồn vốn còn lại bảo đảm, kịp thời theo kế hoạch.

 
 H.Tâm, L.Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại