Bắc Ninh ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp

(BTV) UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế quản lý Cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2022.


Theo Quy chế, Sở Công thương là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý Nhà nước về CCN trên địa bàn; Thành lập, mở rộng và điều chỉnh quyết định thành lập, mở rộng CCN theo quy định; Chuyển đổi CCN cho phù hợp với lộ trình chuyển đổi trong phương án phát triển CCN của tỉnh; Xử lý đối với những CCN chưa có quyết định thành lập.

Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng CCN và hạ tầng kỹ thuật CCN; Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN. Ngoài ra, tiến hành thu hồi đất, cho thuê đất đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; Tiếp nhận và thực hiện các thủ tục về đầu tư đối với các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh vào CCN.

Quy chế áp dụng với các đối tượng gồm: Các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN; Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong CCN; Các sở, ngành, UBND cấp huyện và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý CCN.

 
BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại