Bắc Ninh giải ngân vốn đầu tư công đạt 51%

(BTV) Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự vào cuộc của các ngành, địa phương, những tháng gần đây, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc.

 

dau_tu_cong(1)

Một trong những công trình sử dụng vốn đầu tư công

Theo Sở KH&ĐT, tính đến ngày 27/10, kết quả giải ngân vốn toàn tỉnh được 3.676 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51% so với Kế hoạch chi tiết UBND cấp tỉnh – huyện – xã phân bổ đến từng dự án. Trong đó, ngân sách cấp tỉnh đã giải ngân hơn 1.200 tỷ đồng; Ngân sách huyện, xã đã giải ngân gần 2.500 tỷ đồng.

Xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng, nhằm tạo đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển, UBND tỉnh yêu cầu các ngành địa phương tiếp tục quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trong những tháng cuối năm; Chú trọng đến công tác kiểm soát chất lượng của các công trình, dự án; Phấn đấu đến hết tháng 1/2023 giải ngân 100% nguồn vốn được giao.

P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại