Tiếp tục luyện tập, vận hành cơ chế trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

(BTV) Ngày 17/11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh tiếp tục tổ chức luyện tập nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2022. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập tỉnh chủ trì.

 

pt1

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì Hội nghị Ban Chỉ huy  tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia - trật tự an toàn xã hội

          Trong ngày luyện tập thứ 2, BCĐ diễn tập KVPT tỉnh và các thành phần tham gia khung diễn tập tiến hành luện tập 6 hội nghị bao gồm:
          Hội nghị Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về an ninh quốc gia (ANQG) - trật tự an toàn xã hội  (TTATXH) do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì. Tình huống giả định đưa ra: Tình hình an ninh chính trị (ANCT), TTATXH diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ huy tình trạng khẩn cấp về ANQG- TTATXH. Hội nghị nghe lực lượng Quân sự, Công an báo cáo tình hình và đề xuất phương án giải quyết tình huống trong tình trạng khẩn cấp về ANQG - TTATXH; Các đại biểu trong khung tập căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình đã báo cáo, công tác chuẩn bị, nhiệm vụ, phương án tác chiến của ngành, đơn vị.

pt2
 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh  ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến

       Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn chủ trì. Sau khi nghe Bí thư Tỉnh ủy quán triệt mục đích yêu cầu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị và văn bản chỉ đạo các cấp trên; Hội nghị nghe Báo cáo tình hình địch, tình hình lực lượng vũ trang địa phương; đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Bộ CHQS tỉnh; Báo cáo tình hình ANCT, TTATXH; đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo của Công an tỉnh; Báo cáo tình hình, kế hoạch chuyển hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương sang thời chiến; đề xuất chủ trương, biện pháp lãnh đạo của UBND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến. Các sở, ngành, đoàn thể thảo luận dự thảo Nghị quyết và đề xuất các phương án triển khai, ứng phó của đơn vị mình.

pt3 
 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì Hội nghị Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh  triển khai công tác đảm bảo cho tác chiến phòng thủ

 Hội nghị Hội đồng cung cấp KVPT tỉnh triển khai công tác đảm bảo cho tác chiến phòng thủ do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng chủ trì có sự tham dự của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Hội nghị thống nhất chủ trương lãnh đạo, kế hoạch điều hành và bàn biện pháp bảo đảm KT-XH cho chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến; huy động nhân lực, vật lực bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh cho lực lượng vũ trang tỉnh.

pt4

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo  công tác Phòng không nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng không nhân dân

       Hội nghị Ban Chỉ đạo công tác Phòng không nhân dân tỉnh triển khai công tác phòng không nhân dân do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn chủ trì có sự tham dự của Chủ tịch UBND tỉnh. Mục đích triển khai công tác Phòng không nhân dân của tỉnh, bàn biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ sơ tán, phân tán, phòng tránh, đánh trả, khắc phục hậu quả khi địch tiến công hỏa lực vào địa bàn tỉnh.

pt5

Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm  tác chiến phòng thủ và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ

         Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ và ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tác chiến phòng thủ do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chủ trì thực hiện 3 nội dung gồm: Quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu; Thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ của Chỉ huy trưởng; Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ tỉnh; thảo luận 2 nội dung quyết tâm tác chiến và dự thảo Nghị quyết.

pt6 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị Giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm tác chiến  phòng thủ cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tác chiến phòng thủ

         Hội nghị Giao nhiệm vụ, hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và địa phương trong tác chiến phòng thủ do Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nhằm thống nhất hành động của các lực lượng trong toàn tỉnh ở từng giai đoạn, nhiệm vụ và từng thời điểm tác chiến cụ thể; phát huy vai trò, chức năng của từng cơ quan, đơn vị, từng lực lượng, tạo lên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, đánh bại địch tiến công vào địa bàn, giữ vững khu vực phòng thủ tỉnh. Tại Hội nghị này gồm 2 nội dung: Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và các địa phương; Tổ chức hiệp đồng tác chiến phòng thủ cho sở, ngành và các địa phương theo các giai đoạn.
          Sau mỗi nội dung, khung tập đều tổ chức rút kinh nghiệm, kịp thời chỉ ra những vấn đề cần bổ sung, điều chỉnh đối với từng vai tập, đồng thời chỉ đạo điều chỉnh nội dung văn kiện, hành động của các bộ phận cho phù hợp, sát thực tiễn và ý định diễn tập. 

pt7 
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng BCĐ diễn tập Nguyễn Anh Tuấn kết luận các nội dung  chương trình luyện tập nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2022

        Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm tham gia luyện tập của khung diễn tập. Đồng chí yêu cầu trên cơ sở các đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm được chỉ ra sau mỗi hội nghị, từng cương vị diễn tập rà soát, trau chuốt lại nội dung phát biểu cho sát với tình hình, chức năng nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị, tăng cường ôn luyện, hoàn thiện các nội dung, thứ tự, hành động cho sát hợp, bảo đảm cho thực hành diễn tập theo đúng ý định, yêu cầu đề ra.

P.Hoa, Q.Hưng
 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại