Hội nghị trực tuyến về Truyền thông chính sách

(BTV) Chiều 24/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách: Nhận thức – Hành động – Nguồn lực. Đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

          Truyền thông chính sách là tất cả các hoạt động của chính quyền và các tổ chức trong khu vực công nhằm chuyển tải và chia sẻ thông tin, tạo ra văn hóa công khai thông tin, đồng thời trình bày và giải thích các quyết định và hành động của Chính phủ.

         Ở nước ta, công tác truyền thông chính sách hiện nay được Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng với phương châm: truyền thông luôn phải đi trước để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý hiệu quả những xu hướng thông tin sai lệch bản chất, không có lợi cho sự phát triển của đất nước.

         Tuy nhiên, bên cạnh rất nhiều thành tựu về truyền thông chính sách thời gian qua, nhiều vấn đền cũng nảy sinh trong cách thức tổ chức lực lượng và đầu tư nguồn lực trong công tác này; đòi hỏi cần tư duy lại cách thức tổ chức và thực hiện công tác truyền thông chính sách trong tình hình mới, trên cơ sở phát huy ưu thế sẵn có và học hỏi kinh nghiệm quốc tế để thống nhất lại nhận thức, hành động và nguồn lực.

       Tại tỉnh Bắc Ninh, thời gian tới các Sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ bảo đảm chuyển tải đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới người dân và xã hội; tích cực đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng tình hình để xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, gây hoang mang trong xã hội.

        Bên cạnh đó, tiếp tục đa dạng hóa các phương pháp và phương tiện truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa phương; tăng cường sử dụng các phương tiện, hình thức tuyên truyền phi truyền thống. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác truyền thông về chính sách trên địa bàn tỉnh.

          Dự kiến tháng 12/2022 UBND tỉnh sẽ ban hành đề án: “Nâng cao năng lực truyền thông trên internet tỉnh Bắc Ninh”.

 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại