Khai giảng lớp hoàn chỉnh Cao cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung K69.C04  

(BTV) Chiều 24/11, tại trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Bắc Ninh tổ chức Lễ Khai giảng lớp Hoàn chỉnh Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung K69.C04, khóa 2022-2023. Dự Lễ khai giảng có các đồng chí: PGS TS Nguyễn Vĩnh Thanh, Giám đốc Học viện khu vực 1; Phùng Đức Chiến, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Khai giảng lớp hoàn chỉnh Cao cấp Lý luận chính trị
hệ không tập trung K69.C04  

         Với tổng số 60 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc các sở, ban, ngành; Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tham gia khóa học, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lý luận và thực tiễn cách mạng Việt Nam; những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng, xây dựng quân đội, những vấn đề về quốc phòng và an ninh; những kiến thức về khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý, văn hóa và khoa học xã hội nhân văn khác. Qua đó, giúp học viên củng cố lập trường cách mạng, nâng cao tầm nhìn, tư duy khoa học; nâng cao kỹ năng lãnh đạo; quản lý, vận dụng lý luận giải quyết các vấn đề thực tiễn; đồng thời góp phần chuẩn hóa tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý theo yêu cầu của Đảng.
Các đại biểu dự Lễ Khai giảng

        Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I đã tổ chức lớp học ngay tại tỉnh Bắc Ninh, giúp các học viên học tập hiệu quả.  Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy

mong muốn các học viên tham gia khóa học bố trí, sắp xếp thời gian, công việc ; học tập nghiêm túc, tiếp thu kiến thức lý luận chính trị, vận dụng vào thực tiễn. Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ sở vật chất, làm tốt công tác phối hợp, để lớp học hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

 
 H Tâm, L Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại