Khối Nội chính tỉnh tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022

(BTV) Sáng 25/11, Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022.

 

          Trong năm, các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan Nội chính tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động; đoàn kết, thống nhất cao, tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua theo bản đăng ký giao ước thi đua. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định về chính trị, củng cố quốc phòng và an ninh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023, các sở, ngành trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; đẩy mạnh và phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước bám sát mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng cơ quan với nội dung, hình thức phù hợp, bảo đảm thực thi và hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong Khối đã thống nhất bình xét thi đua và đề nghị Thanh tra tỉnh được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 02 đơn vị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 03 đơn vị được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời, suy tôn Thanh tra tỉnh làm Trưởng Khối thi đua năm 2023.

Đức Minh, Văn Công

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại