Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

(BTV) Sáng 25/11, Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 4 xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Hoi_nghi_BCH_Phu_Nu_tinh(1)

Biểu quyết thông qua Tờ trình, Đề án thành lập và tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội nghị đã thông qua Tờ trình, Đề án thành lập và tiến hành bầu, ra mắt Ủy ban Kiểm tra Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 5 đồng chí. Ủy ban Kiểm tra có chức năng tham mưu và thực hiện nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật của tổ chức Hội theo quy định của Điều lệ Hội.

Hội nghị cũng thảo luận, góp ý vào Dự thảo Chương trình công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2023 với chủ đề “Tập trung xây dựng cơ sở Hội, trọng tâm là nâng cao năng lực cán bộ Hội cơ sở”, đề xuất các ý tưởng về hoạt động phong trào, các nội dung trọng tâm cần triển khai trong năm 2023 và giải pháp cần thiết nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội và các phong trào.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại