Tuyên truyền Nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nước cho doanh nghiệp các khu công nghiệp

(BTV) Chiều 28/11, Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN ) tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tuyên truyền Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác cải cách hành chính và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý lao động trong các KCN trên địa bàn tỉnh theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các doanh nghiệp trong KCN của tỉnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”; tuyên truyền về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới; truyền đạt một số nội dung cơ bản về công tác cải cách hành chính và một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lao động đối với các doanh nghiệp KCN.

 Thông qua tập huấn nhằm tuyên truyền, cập nhật, trang bị cho các DN những nội dung của các Nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở đó, các DN sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để triển khai thực hiện một cách sâu rộng, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết, chính sách vào cuộc sống.

 
                            Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại