Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc 2022

(BTV) Sáng 30/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị đô thị toàn quốc phổ biến Nghị quyết số 148 ngày 11/11/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về "Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh
           
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị xác định 11 chỉ tiêu cụ thể về Hệ thống đô thị; Hình thái đô thị và liên kết đô thị; Tỷ lệ đô thị hóa; Hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị và cơ cấu kinh tế đô thị phấn đấu đạt được đến năm 2025 và năm 2030. Đến năm 2025, 100% đô thị loại III trở lên hoàn thiện tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ tầng đô thị. Diện tích sàn nhà ở bình quân trên đầu người tại khu vực đô thị đạt tối thiểu 28 m2 năm 2025 và 32 m2 năm 2030. Kinh tế đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% năm 2025 và khoảng 85% năm 2030. Xây dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 3-5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế đến năm 2030...

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó nhấn mạnh việc nâng cao, thống nhất nhận thức về đặc thù của đô thị, vai trò, vị thế của đô thị trong sự phát triển chung. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng phải tích cực hướng dẫn, chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng chương trình hành động cụ thể của địa phương. Kịp thời tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng chương trình quốc gia về đô thị nhằm tích hợp các nguồn lực. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đô thị trên cả nước, Thủ tướng yêu cầu, địa phương cần quán triệt Chương trình hành động của Chính phủ, bổ sung các chỉ tiêu vào Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy, xây dựng cơ chế thực hiện bám sát các chỉ tiêu và giám sát việc thực hiện.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Quang Khải yêu cầu các ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Căn cứ vào tình hình thực tế, các sở ngành rà soát các chương trình phát triển đô thị. Đối với huyện Quế Võ, Thuận Thành phối hợp Sở Nội vụ sớm hoàn tất các thủ tục để được được công nhận thị xã. Các huyện Gia Bình, Lương Tài lập đề án xây dựng công nhận đô thị loại 5. Về quy hoạch, đề nghị Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch tỉnh. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh, đảm bảo các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương.

 
Hữu Vang- Phạm Quý

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại