Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm

(BTV) Đồng chí Nguyễn Hạnh Chung, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Văn hoá - Xã hội dự kiến trình tại kỳ họp.

       Ban Văn hóa - Xã hội tiến hành thẩm tra các tờ trình của UBND tỉnh về việc thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí tuyên truyền và chăm lo đời sống vật chất cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; đề nghị Ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ Mầm non, học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm học 2022 - 2023; thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án “Tư vấn học đường trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2022 - 2025”. 

        Tại hội nghị, các thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị đơn vị soạn thảo làm rõ một số nội dung liên quan đến đối tượng  công nhân lao động được hưởng hỗ trợ và mức quà tặng; thời gian áp dụng hỗ trợ học phí cho học sinh; nội dung tư vấn học đường; cơ sở lý luận, căn cứ để ban hành đề án tư vấn học đường; tính khả thi, hiệu quả của đề án tư  vấn học đường…

      Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo các tờ trình, đảm bảo chính xác, đầy đủ để Ban hoàn chỉnh báo cáo thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết tại Kỳ họp thường lệ cuối năm.

         Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại