Ban Pháp chế thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thường lệ cuối năm

(BTV) Đồng chí Nguyễn Công Thắng, Uỷ viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị thẩm trẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực Pháp chế dự kiến trình tại kỳ họp.

     Ban Pháp chế thẩm tra báo cáo kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của các ngành: Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; Tình hình quản lý biên chế công chức, số lượng biên chế viên chức và hợp đồng 68 năm 2022, phương án phân bổ biên chế công chức, biên chế viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 68 năm 2023; Thẩm tra một số Tờ trình thuộc lĩnh vực Tư pháp, Công an…

       Các thành viên Ban Pháp chế thẩm tra, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác năm 2022, đặc biệt là những nội dung về: Đấu tranh, xử lý tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm công nghệ cao; Hoạt động của Trung tâm hoà giải; Căn cứ đề xuất mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ và đối tượng được hưởng hỗ trợ đề xuất tại các Tờ trình...

     Trưởng Ban Pháp chế đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu; bổ sung, hoàn thiện dự thảo báo cáo, Tờ trình đảm bảo căn cứ pháp lý, thể thức văn bản để Ban xây dựng báo cáo thẩm tra, giúp HĐND tỉnh có căn cứ xem xét, đưa ra các quyết sách phù hợp tại Kỳ họp thường lệ cuối năm.

Bá Trung, Trang Dung 

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại