Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị tổ chức Tết Quý Mão năm 2023

(BTV) Ngày 01/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023.

Tổ chức các hoạt động để nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2023 và vui xuân, đón Tết Nguyên đán Quý Mão lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023; Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023. Thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Thông báo kết luận số 369-TB/UBKTTW, ngày 01/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; xây dựng kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; yêu cầu các cấp ủy, ban, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả cao.

2. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần "tương thân, tương ái" của dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động “Tết sum vầy – Xuân gắn kết” cho công nhân, người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sỹ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

3. Tích cực triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TU, ngày 29/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bắc Ninh đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”, gắn với thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định, bảo đảm các hoạt động lễ hội, vui xuân, kỷ niệm ngày truyền thống, hội nghị tổng kết năm, gặp mặt đầu năm, Tết trồng cây... thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương. Chuẩn bị chu đáo và tổ chức hiệu quả các lễ hội lớn đầu Xuân 2023 của tỉnh như: Tổ chức chương trình Festival “Về miền Quan họ năm 2023 - Kết nối di sản văn hóa Bắc Ninh-Kinh Bắc với các địa phương trong và ngoài nước; Lễ hội vùng Lim; Lễ hội Kinh Dương Vương; Lễ hội làng Quan họ Diềm Xá theo phương châm phát huy bản sắc văn hóa gắn với thu hút, xúc tiến du lịch. Lãnh đạo các huyện, thành phố căn cứ vào tình hình thực tiễn, đề xuất báo cáo UBND tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy quyết định việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão phù hợp với điều kiện, khả năng của địa phương, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

4. Không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; không tổ chức đoàn của tỉnh thăm, chúc Tết cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; không sử dụng ngân sách Nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng phải thật sự nêu gương trong việc thực hiện vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tăng cường các biện pháp thực hiện tốt các quy định về việc nếp sống văn minh trong việc tang, lễ hội ...

5. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ... Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hoá, dịch vụ, bảo đảm xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hoá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hoá và phục vụ nhân dân, người nước ngoài cư trú trên địa bàn và kiều bào về quê đón Tết đi lại thuận tiện, an toàn.

Có kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, nhân viên trực Tết, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo trong dịp nghỉ; khẩn trương trở lại làm việc bình thường sau ngày nghỉ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm.

6. Chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn không gian mạng. Chủ động phòng ngừa, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; hoàn thành kế hoạch tuyển quân năm 2023. Đảng ủy Công an tỉnh tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; xử lý nghiêm các vi phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá - xã hội. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng pháo và vật liệu nổ.

7. Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/01/2023 để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ đầu năm. Hoàn thành và khẩn trương triển khai Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045, làm cơ sở triển khai các quy hoạch phân khu; đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án công nghiệp công nghệ cao; sản xuất thông minh; bố trí sử dụng nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng; xử lý môi trường; công trình trọng điểm, mang tính lan tỏa, tạo không gian, dư địa, dẫn dắt đầu tư xã hội, tạo nền tảng phát triển cho tỉnh và các địa phương.

8. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, định hướng các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những thành tựu của đất nước, của tỉnh, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

9. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy viên được phân công phụ trách theo dõi địa bàn, thường xuyên giữ mối liên hệ, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp ngay từ khi mới phát sinh.

Theo M.B/Cổng TTĐT Bắc Ninh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại