Hội nghị lần thứ 15, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh hoàn thành chương trình và bế mạc

(BTV) Sáng 03/12, dưới sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy, Hội nghị lần thứ 15, BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chương trình làm việc, với các nội dung: Thảo luận, cho ý kiến đánh giá vào các báo cáo, cũng như thông qua một số nội dung quan trọng khác và bế mạc hội nghị.

 
Toàn cảnh hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Tổng hợp ý kiến thảo luận tại các tổ chiều ngày 2/12, cũng như các ý kiến thảo luận tại hội trường sáng nay, các ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung các báo cáo, nhất là kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh. Báo cáo của Tỉnh ủy đã đánh giá rất khái quát, toàn diện và đầy đủ về những kết quả đạt được năm 2022; Những hạn chế, tồn tại đã được phân tích, đồng thời cũng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện năm 2023 và những năm tiếp theo.
Chủ tọa hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Đóng góp một số lĩnh vực cụ thể: Về việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022, các đại biểu đánh giá cơ bản hoàn thành yêu cầu đề ra, nội dung quy hoạch tỉnh và một số công trình giao thông trọng điểm còn thực hiện chậm. 

Về tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022, UBND tỉnh cần có đánh giá sâu hơn, toàn diện hơn về lĩnh vực phát triển công nghiệp; Về sự phát triển của tỉnh (tăng trưởng cao nhưng thu nhập bình quân giảm). Xem xét, đánh giá về kinh tế khu vực trong nước, tình hình thực tế sức khỏe doanh nghiệp của tỉnh nhất là doanh nghiệp FDI để có cái nhìn thực chất, tổng quan hơn trong bức tranh kinh tế của tỉnh.
Các đại biểu tham luận tại hội nghị
 
Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2023, đề nghị tập trung hoàn thành các quy hoạch tỉnh; Có giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án ở các địa phương, nhất là các dự án đấu giá đất, dự án đất dân cư dịch vụ, nâng cấp đô thị. Tỉnh cần xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương để giải quyết những trường hợp những tồn tại nhiều năm về quản lý đất đai. Đề nghị tỉnh cân đối nguồn vốn bố trí 100% vốn đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công cho các địa phương, vì hiện nay các địa phương không có nguồn thu; Xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và sớm triển khai Dự án Nhà máy xử lý nước thải của các huyện, thành phố; Quan tâm xây dựng tiêu chí công nhận nông thôn mới nâng cao; Đầu tư cho các huyện nông nghiệp có số thu ngân sách thấp; Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao cho các xã nông thôn mới nâng cao; Nghiên cứu, có chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng cây dược liệu, chế biến sâu sau thu hoạch; Có giải pháp đồng bộ, hiệu quả tạo môi trường tiếp tục thu hút các dự án FDI mới; Tập trung đầu tư các dự án lớn, công trình trọng điểm năm 2023. Tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tập trung (Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành…) giúp giải quyết vấn đề rác thải trên địa bàn tỉnh; Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ. Đề nghị Tỉnh ủy có hướng dẫn công tác quản lý đối với đảng viên đi làm kinh tế xa; Chỉ đạo mở lớp bồi dưỡng phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh….
Toàn cảnh hội nghị
 
Tập trung đầu tư các dự án lớn, công trình trọng điểm năm 2023. Tỉnh chỉ đạo sớm hoàn thành các dự án Nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao tập trung (Quế Võ, Lương Tài, Thuận Thành…) giúp giải quyết vấn đề rác thải trên địa bàn tỉnh; Tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Nâng cao các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi công vụ. Xem xét, xây dựng phần mềm đồng bộ để theo dõi, quản lý các vụ án, vụ việc, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với tổ chức Công đoàn quan tâm giải quyết vấn đề tranh chấp lao động tập thể, đình công tại các doanh nghiệp….

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Trực tiếp phân tích, chỉ rõ những điểm nghẽn còn tồn tại, hạn chế trong năm 2022,  Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung rà soát các nội dung, phần việc được giao để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2023.

Đối với chủ đề công tác năm 2023, Bí thư Tỉnh ủy giao cho Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn HĐND phối hợp, cụ thể hóa thành quyết nghị trong kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ cuối năm để triển khai thực hiện. Về những giải pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống, trong đó đặc biệt chú trọng cải cách hành chính trong Đảng đảm bảo tính chặt chẽ, phát huy trí tuệ tập thể; Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên cũng như chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở. Nêu cao vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Làm tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát, xử lý, rút kinh nghiệm sau kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên và tự giám sát. Theo Bí thư Tỉnh ủy, chất lượng Chi bộ là mấu chốt trong công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh rà soát quy chế phối hợp, quy trình xử lý công việc nội bộ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đảm bảo tính kế hoạch cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc; Tiếp tục đổi mới phương thức công tác đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Các sở, ban, ngành nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu và làm vai trò thường trực các nội dung, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tập trung phát triển quy hoạch đô thị và cơ sở hạ tầng; Chỉ đạo, tiến hành rà soát toàn bộ các dự án sử dụng đất quá thời hạn theo quy định, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy để kịp thời có hướng giải quyết, xử lý dứt điểm đối với từng dự án. Rà soát đất dân cư dịch cụ, đất giao bán trái thẩm quyền, nắm bắt toàn bộ hiện trạng khó khăn, vướng mắc, phân loại thẩm quyền và mời các cơ quan trung ương tham gia ý kiến cách thức xử lý, giải quyết nhằm giải quyết những kìm hãm, điểm nghẽn phát triển KT-X của tỉnh.

Đối với công tác phân bổ đầu tư công, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung đầu tư cho những công trình trọng điểm, tạo dư địa liên kết vùng và không gian phát triển mới.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu bám sát nội dung Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 để triển khai tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2022 và những tháng đầu năm 2023. Đặc biệt, chú ý chăm lo Tết cho nhân dân, các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế; Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. 
 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại