Bắc Ninh: Số doanh nghiệp thành lập mới tăng 15,5% so cùng kỳ

(BTV) Trong 11 tháng, toàn tỉnh Bắc Ninh có 2.443 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2021 với tổng số vốn đăng ký là hơn 20.000 tỷ đồng.

 

thanh_lap_doanh_nghiep_moi_tang_15_5_

Các KCN trên địa bàn tỉnh có thêm nhiều doanh nghiệp hoạt động

          Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 8,2 tỷ đồng. Trong đó, tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 97,75%, đứng thứ 5 cả nước.

Cũng trong 11 tháng, toàn tỉnh có 792 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 24,1%; 1.409 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 46,01%; 291 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 44,05%; 304 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động, tăng 13,4%.

Luỹ kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19.270 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký gần 339.000 tỷ đồng. Trong đó, 17.930 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 329.348 tỷ đồng; Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 18,4 tỷ đồng.

Anh Nguyên- Chu Oánh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại