Hội nghị Trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết trung ương 6, khóa XIII

(BTV) Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến nối điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội và 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương, và địa phương trên toàn quốc với trên 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung chủ trì tại điểm cầu của tỉnh. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang; Ủy viên Dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn; Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, MTTQ, lãnh đạo các ngành, đoàn thể tỉnh. Hội nghị được kết nối với 13 điểm cầu, gồm: 2 điểm cầu ở tỉnh, 11 điểm cầu các huyện, thành phố và Đảng ủy trực thuộc, với sự tham gia của gần 1.900 đại biểu từ tỉnh đến cấp xã, phường trong toàn tỉnh. 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã ban hành các Nghị quyết về: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Bắc Ninh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt các Nghị quyết trên. Qua đó, giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị; Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu nghe đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương truyền đạt Nghị quyết về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới". Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; quyền lực nhà nước là thống nhất, được phân công rành mạch; nền hành chính, tư pháp chuyên nghiệp, pháp quyền, hiện đại; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu đã nêu. Trung ương yêu cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc, nhất là người đứng đầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ; chủ động xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch, và phân công trách nhiệm cụ thể; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Phi Trường, Đức Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại