Sơ kết một năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

(BTV) Sáng 25/12, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Uỷ ban Chuyển đổi số quốc gia năm 2022. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc.

 

          Dự và chủ trì tại điểm cầu Bắc Ninh, có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ công tác, thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh; cùng với điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

         De_an_06(2).png

Toàn cảnh điểm cầu Bắc Ninh

Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, UBND địa phương thực hiện quyết liệt.

Đến nay, 21/25 dịch vụ công thiết yếu liên quan đến người dân đã được đưa lên môi trường điện tử; Riêng ngành Công an đã cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến. Đến ngày 22/12/2022, đã thu nhận hơn 18,7 triệu hồ sơ đăng ký, phê duyệt trên 17 triệu tài khoản định danh điện tử cho công dân; cấp trên 76,5 triệu thẻ cho công dân. Trong đó, tỉnh Bắc Ninh đã cấp hơn 965 nghìn hồ sơ Căn cước công dân (đạt 98%). Đối với kết quả hoạt động của Uỷ ban Chuyển đổi số quốc gia. Trong năm 2022, 9/12 chỉ tiêu đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đã đạt được trong việc triển khai Đề án 06 và các mục tiêu Chuyển đổi số quốc gia. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, doanh nghiệp cần tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương cần ban hành kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 thực chất, tránh hình thức, gắn với điều kiện thực tế của địa phương; Thủ tướng yêu cầu cần hoàn thiện quy trình nghiệp vụ số hoá hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính trên môi trường mạng; đẩy mạnh thương mại điện tử, hỗ trợ an sinh xã hội thông qua hệ thống chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt; rà soát, đánh giá an toàn thông tin mạng; tập trung xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp về nhân lực chuyển đổi số, nhất là nhân lực chất lượng cao.

De_an_06(3).png

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh

Phát biểu kết luận tại điểm cầu Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đề nghị các đại biểu tiếp thu nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, chuyển đổi số là lĩnh vực mới và khó, song có vai trò đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của KT-XH. Do vậy, cần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh triển khai hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn; rà soát các dự án, đề án liên quan để trình các cấp có thẩm quyền xem xét. Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, chuẩn bị sẵn sàng về nguồn lực cho việc thực hiện Đề án 06. Văn phòng UBND tỉnh rà soát các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong năm tới về Đề án 06 và Chuyển đổi số, nâng cao tinh thần phục vụ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm chủ thể.

Phạm Tiến, Vũ Tuyển

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại