Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Chiều 26/12, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Lien_Doan_Lao_Dong_tinh_trien_khai_nhiem_vu_nam_2023_1(2).png

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động, triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở, góp phần nâng cao năng suất, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ trên các mặt công tác, nghiên cứu, đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến quyền của người lao động, đổi mới phương pháp hoạt động, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại hội nghị, 4 tập thể được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam trong phong công nhân viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn;17 đơn vị nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh. 

                                   Doãn Hiếu

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại