Sở Khoa học và Công nghệ triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Chiều 28/12, Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì.

SO_KH_VA_CN(2)

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị

Năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các Sở, ban, ngành tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, kế hoạch, giải pháp trọng tâm phát triển khoa học và công nghệ mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2023, ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh xác định thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, gắn với việc xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình của Trung ương, của tỉnh. Đề xuất, trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, bám sát các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đưa nhanh các thành tựu KH&CN phục vụ các lĩnh vực sản xuất vào đời sống; tập trung phát triển các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trên các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm giảm thiểu thình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hành kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng biểu dương và đánh giá cao những kết quả của Sở KH&CN đạt được trong năm qua. 

BTV

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại