Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Chiều 30/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai thực hiện thành công các hoạt động về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến ngày 20/12, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 12 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký gần 11.000 tỷ đồng; Cấp mới đăng ký đầu tư cho 96 dự án FDI ngoài Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký là 72,29 triệu USD. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới 2.700 doanh nghiệp (tăng 15,2% so với cùng kỳ 2021) với tổng số vốn đăng ký hơn 22.633 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng trong năm 2022 đạt 97,82%. Trong năm, Sở cũng thẩm định trình phê duyệt cấp mới chủ trương đầu tư cho 7 dự án; Thẩm định trình phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 30 dự án; Trình bãi bỏ chủ trương đầu tư cho 17 dự án…

Chúc mừng, biểu dương những kết quả Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị ngành Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh tập trung làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để sớm hoàn thành công tác thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh xong trong quý I/2023; Tiếp tục đổi mới phương pháp và nội dung xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng công tác dự báo, gắn kế hoạch với thị trường, chủ động tham gia hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số quốc gia trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số; Tham mưu thực hiện thắng lợi chủ đề công tác và 5 quyết tâm chính trị của năm 2023 đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kết luận, HĐND tỉnh thông qua; Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp; Tăng cường chế độ trách nhiệm và phối kết hợp với các sở, ngành, các cấp trong việc xây dựng, chỉ đạo, điều hành kế hoạch và đầu tư; Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hoá, xã hội.
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Nhân dịp này, 2 cá nhân được nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh”, 3 tập thể được nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2022; 11 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2021-2022.
 
Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại