Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ

(BTV) Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, tự soi, tự sửa, đề cao danh dự, lòng tự trọng của cán bộ, đảng viên, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Đây là phát biểu chỉ đạo của đ/c Nguyễn Quốc Chung, PBT TT TU, CT HĐND tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa được tổ chức sáng nay.

DANG_UY_KHOI_TRUA_ok(3)

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, BTV Đảng ủy Khối đã kịp thời lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên và 90% quần chúng được tham gia nghiên cứu, học tập NQ, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 85% tổ chức cơ sở Đảng, 96% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp được 315 đảng viên mới, vượt 26% kế hoạch năm; hoàn thành 100% kế hoạch kiểm tra, giám sát; tổng doanh thu toàn Khối ước đạt gần 39 nghìn tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước gần 2.000 tỷ đồng; đóng góp hơn 50 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội; thu nhập bình quân lao động trong các doanh nghiệp đạt 8,5 triệu/người/tháng. 

Đ/c Nguyễn Quốc Chung, PBT TT TU, CT HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng úy Khối đã đạt được trong thời gian qua. Trên cơ sở nhận định các tồn tại, hạn chế, đ/c PBT TT TU đề nghị Đảng bộ Khối và các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chủ đề công tác năm 2023 của tỉnh. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, đầy đủ, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh. Kịp thời nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng và định hướng cho đảng viên trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Tiếp tục chăm lo phát triển Đảng, nhất là phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong tổ chức doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời xử lý đảng viên vi phạm.

Dịp này, Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2022. Một số tập thể, cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng Bằng khen giai đoạn 2018-2022; danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và Bằng khen của CT UBND tỉnh.

Xuân Trường, Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại