Ngân hàng Nhà nước tỉnh triển khai nhiệm vụ

(BTV) Chiều 4/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai phương hướng nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2023.

NGAN_HANG_NHA_NUOC_TRIEN_KHAI_NHIEM_VU(1)

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, hoạt đông ngân hàng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đảm bảo an toàn, ổn định, liên tục, góp phần kiềm chế lạm phát, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội địa phương. Dư nợ cho vay hơn 145 nghìn tỷ đồng, tăng 18%; tổng nguồn vốn huy động đạt trên 221 nghìn tỷ đồng, tăng 15%. Dư địa chênh lệch giữa nguồn vốn và dư  nợ cho vay trên 70 nghìn tỷ, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu vay vốn của DN, người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận những kết quả ngành Ngân hàng đạt được trong năm 2022. Năm 2023, ngành Ngân hàng tỉnh bám sát và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp chỉ đạo, điều hành chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, UBND tỉnh. Trong đó, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và chỉ đạo điều hành của Ngân hàng Nhà nước. Mở rộng tín dụng an toàn, hiệu quả đi đôi với nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu phát sinh và bảo đảm tốc độ tăng trưởng theo Kế hoạch. Tập trung tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính lĩnh vực ngân hàng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

 Xuân Trường, Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại