Tiên Du triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023

(BTV) Sáng 4/1, Huyện Tiên Du tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, bàn giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, MTTQ tỉnh.

T.DU_TR.KHAI_N.VU_2023(1)

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, huyện Tiên Du bám sát chỉ đạo của tỉnh, đoàn kết, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành 9/11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tăng 10%. Thu ngân sách nhà nước tăng 21%; 2 xã Tân Chi, Phật Tích được  công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện đứng thứ 2 toàn tỉnh. Sự nghiệp y tế, giáo dục-đào tạo, văn hóa, xã hội, lao động việc làm và an sinh xã hội được đảm bảo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Thị Hằng ghi nhận những kết quả huyện Tiên Du đạt được trong năm 2022, đồng thời đề nghị huyện Tiên Du cần phân tích làm rõ những tồn tại, hạn chế; tập trung lãnh đạo, điều hành, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2023. Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh; Chỉ thị 01 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Nâng cao năng lực quản trị địa phương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tập trung thực hiện Nghị quyết 71 của Tỉnh ủy về lĩnh vực văn hóa; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động an sinh, phúc lợi xã hội. Rà soát các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, làm cở sở điều chỉnh, bổ sung phù hợp khi đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp 2020-2025, đảm bảo tính khả thi, phù hợp.

T.DU_TR.KHAI_N.VU_2023(4)

Với kết quả đạt được năm 2022, UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể xuất sắc. Nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng.

H Tâm, L Khải

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại