Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai nhiệm vụ 2023

(BTV) Ngành Nông nghiệp cần tập trung tháo gỡ khó khăn cho các mô hình trang trại; có cơ chế chính sách cho phát triển làng nghề, tạo ra đặc trưng riêng của từng làng nghề. Linh hoạt trong việc triển khai hỗ trợ các điểm giới thiệu sản phẩm OCOP, đánh giá thực chất trong việc công nhận nông thôn mới, đi đôi với việc duy trì và nâng cao các tiêu trí. Nâng cao chất lượng Hợp tác xã và các tổ hợp tác… Đây là những gợi mở của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa diễn ra chiều 5/1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trao các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích.

Năm 2022, tổng giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp chiếm 2,5% cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giá trị sản phẩm thu được trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản ước đạt 138,7 triệu đồng. Toàn tỉnh có 9 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao; thêm 60 sản phẩm được công nhận OCOP cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ghi nhận những kết quả ngành Nông nghiệp đạt được trong năm 2022 góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh; chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần tập trung giải quyết. Về nhiệm vụ 2023. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu ngành bám sát vào chủ đề năm của tỉnh; gắn với các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, hữu cơ; nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chương trình OCOP và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công nghệ thông tin giúp người dân tiếp cận với những chính sách của tỉnh. Làm tốt công tác dự báo dịch bệnh; Hỗ trợ tiêu thu sản phẩm Ocop bằng nhiều kênh, tận dụng đưa sản phẩm vào các điểm các điểm dừng nghỉ; hình thành trang mạng riêng của Sở để quảng bá, giới thiệu sản phẩm ocop; Xử lý nghiêm vi phạm đê điều, xử lý dứt điểm các trạm trộn bê tông. Công khai vi pháp các cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, gắn với văn hoá làng nghể.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021 và năm 2022 được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh khen thưởng.

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại