Sở Tài chính triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Chiều 6/1, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo.

So_tai_chinh_tong_ket_2022(1)

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, Sở Tài chính đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, tỉnh và tình hình thực tế địa phương để chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, từ đó đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị trong ngành. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 31 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% dự toán. Trong đó thu nội địa tăng 8%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu tăng 3%. Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 15.740 tỷ, bằng 86% dự toán và 88% so với cùng kỳ.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tài chính trong năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng nhấn mạnh: Để thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023, ngành tài chính toàn tỉnh cần tập trung nghiên cứu cơ chế chính sách, các chỉ thị, nghị quyết mới ban hành để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các giải pháp, chính sách, quy định phù hợp nhằm khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững; rà soát cơ chế chính sách đã ban hành, kịp thời tham mưu bổ sung, chỉnh sửa, hủy bỏ các chính sách không còn phù hợp; Tiếp tục thực hiện tốt quản lý tài chính ngân sách, tham mưu điều hành ngân sách 2023 đảm bảo sát thực, hạn chế tối đa kết dư và chuyển nguồn; Phối hợp với cơ quan thuế triển khai các giải pháp phát triển nguồn thu, chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế đúng, đủ, kịp thời; Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát danh mục, hoàn thiện các thủ tục đầu tư để triển khai các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Công khai thông tin về giá, điều hành giá để tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh và Sở Tài Chính khen thưởng.

Chu Oánh, Thu Hằng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại