Báo Bắc Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Chiều 6/1, Báo Bắc Ninh tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sở Thông tin truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy.

BAO_BN_TRIEN_KHAI_NHIEM_VU_2023(1)

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, bám sát nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, Báo Bắc Ninh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, là cơ quan ngôn luận của Đảng, đại diện cho tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trên các ấn phẩm báo chí, Báo Bắc Ninh đã bảo đảm thông tin, tuyên truyền khá toàn diện và đậm nét các lĩnh vực của đời sống và các sự kiện trọng tâm của tỉnh; Duy trì tốt các chuyên mục: “Vấn đề hôm nay”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Qua đó tuyên truyền, cổ vũ kịp thời công tác tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, của đất nước. Các ấn phẩm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp trình bày, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí.

Năm 2023, Báo Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, chất lượng tác phẩm báo chí, góp phần định hướng dư luận xã hội. Trước mắt, mở đợt tuyên truyền cao điểm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của các địa phương, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong quản lý và hoạt động nghiệp vụ; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cấp báo Bắc Ninh điện tử giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Phát động cán bộ, viên chức và người lao động cơ quan tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua: “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”…

Tại hội nghị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  Bằng khen của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 H Tâm- P Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại