Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2022, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đã tích cực, sáng tạo triển khai nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng cùng các cấp, ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị, bước sang giai đoạn mới, Liên hiệp Hội và các Hội thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức tổ chức hoạt động, tăng cường liên kết, hợp tác về khoa học công nghệ với các Hội, ngành Trung ương, vận động các nguồn lực của các tổ chức trong và ngoài nước. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, phổ biến kiến thức. Tập hợp trí thức làm tốt công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, nâng cao chất lượng đề xuất, tham mưu những vấn đề lớn liên quan đến đường lối chủ trương, chính sách phát triển của tỉnh. Trau dồi đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho hội viên. Tỉnh Bắc Ninh cam kết sẽ tạo điều kiện, môi trường thuận lợi nhất để đội ngũ trí thức yên tâm cống hiến công sức, trí tuệ để xây dựng, phát triển tỉnh ngày càng văn minh, hiện đại.

 
Trung Kiên

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại