Đại hội Hội Đá cảnh, đá phong thủy Việt Nam lần thứ 2

(BTV) Ngày 10/01, tại TP Bắc Ninh, Hội Đá cảnh, đá phong thủy vừa tổ chức Đại hội thứ 2 nhiệm kỳ 2023-2028.

Toàn cảnh Đại hội

Hội Đá cảnh, đá phong thủy được thành lập ngày 12/3/2014 theo Quyết định số 608/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ. Khi mới thành lập, Hội chỉ có 121 hội viên, đến nay tổng số hội viên đã lên tới 560. Trong đó, hội viên tổ chức là 5 và hội viên cá nhân là 555. Những năm qua, cùng với việc kiện toàn BCH Hội thì Hội Đá cảnh, đá phong thủy đã tổ chức hàng trăm cuộc trưng bày triển lãm, festival Đá cảnh, Đá phỏng thủy trên cả nước. Hoạt động tại các cấp Hội luôn bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát chức năng, nhiệm vụ; Gắn liền và phục vụ tốt mục đích chính trị, sự kiện văn hóa; Bảo đảm sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền địa phương. Quá trình hoạt động đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, hiểu biết về Đá cảnh đá phong thủy, từ đó đưa phong trào chơi Đá cảnh, Đá phong thủy ngày ngày một phát triển.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương và tích cực, Đại hội Hội Đá cảnh, đá phong thủy lần thứ 2 nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ra BCH, định hướng hoạt động cho Hội trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

 
Quốc Việt, Văn Đức

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại