Công đoàn các KCN tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Sáng 11/01, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Năm 2022, Công đoàn các KCN tỉnh chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, người lao động; Đã có 75% Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại tại nơi làm việc. Thu nhập bình quân chung của người lao động trong các KCN đạt 8,5 triệu đồng/tháng. Trong năm, Công đoàn các KCN tỉnh thành lập mới 45 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 22.500 đoàn viên, nâng tổng số Công đoàn cơ sở do Công đoàn các KCN quản lý trực tiếp là 734 đơn vị, với trên 155.000 đoàn viên.

Năm 2023, Công đoàn các KCN tỉnh tập trung chăm lo cho đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Phấn đấu thành lập mới 40 Công đoàn cơ sở, phát triển mới 3.000 đến 5.000 đoàn viên, tỷ lệ công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn đạt trên 90%.

Tại Hội nghị đã tổ chúc vinh danh khen thưởng cho 256 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm 2022.

 
Mẫn Quỳnh- Doãn Hiếu

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại