Đại hội Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028

(BTV) Chiều 11/01, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội được chọn chỉ đạo tổ chức điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trong toàn Khối Công đoàn Viên chức tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

CĐCS Sở Kế hoạch -Đầu tư hiện có 114 đoàn viên, 4 Tổ Công đoàn. Nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Sở phối hợp với chính quyền, các phòng chuyên môn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển. 

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Kế hoạch – Đầu tư tập trung đổi mới tổ chức, hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả; Chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; Tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; Tích cực xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. Phấn đấu, 100% đoàn viên đạt Công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó trên 75% Công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội bầu 7 vào BCH khóa mới và bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 
Trần Cường, Hải Yến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại