LĐLĐ huyện Lương Tài tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cấp cơ sở

(BTV) Ngày 12/01, Liên đoàn Lao động huyện Lương Tài tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở tại Công đoàn cơ sở thị trấn Thứa huyện Lương Tài.

Luong_tai_DH_diem_CDCS

Ra mắt BCH Công đoàn thị trấn Thứa 2023-2028

Công đoàn cơ sở thị trấn Thứa, huyện Lương Tài có 25 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thị trấn luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, các chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác luôn được đảm bảo. Cán bộ, đoàn viên yên tâm công tác, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở thị trấn Thứa đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu thực hiện, trong đó chú trọng việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động; Phấn đấu hằng năm có 100% đoàn viên, người lao đông hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà; Xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa hàng năm …

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển”, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thị trấn Thứa khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn huyện Lương Tài thời gian tới.

Mẫn Quỳnh – Doãn Hiếu

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại