Đại hội Công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

(BTV) Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lễ ra mắt BCH Công đoàn Ban Quản lý các KCN tỉnh

Trong nhiệm kỳ VII, Công đoàn Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh hoàn thành tốt các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn có nhiều đổi mới cả về nội dung sinh hoạt và hình thức hoạt động, quan tâm, chăm lo tốt hơn đến đời sống cán bộ công chức, viên chức và người lao động; Làm tốt vai trò đoàn kết nội bộ, tuyên truyền giáo dục đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Các chỉ tiêu thi đua trong nhiệm kỳ đều đạt kế hoạch và đề ra. Trong đó, 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên xuất sắc. Công đoàn Ban Quản lý các KCN Bắc Ninh đạt danh hiệu “vững mạnh, xuất sắc”.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Ban Quản lý các KCN tích cực lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, các tổ công đoàn phát huy sức mạnh tập thể, đẩy mạnh các hoạt động nhằm đưa tổ chức Công đoàn ngày càng phát triển lớn mạnh. Tuyên truyền giáo dục động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chăm lo hơn nữa đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, làm tốt công tác văn hoá, văn nghệ, thể dục - thể thao. Phấn đấu 100% đoàn viên Công đoàn xuất sắc; Công đoàn đạt danh hiệu “trong sạch, vững mạnh”.

Đại hội bầu 11 đồng chí vào Ban Chấp hành khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

 
P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại