Ban chỉ đạo 138 tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Sáng 16/1, BCĐ 138 tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang, Trưởng BCĐ 138 tỉnh dự và chỉ đạo.

Tin_trua_BCD_138_trien_khai_nv(1).png

Toàn cảnh hội nghị

          Năm 2022, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Công an tỉnh triển khai hiệu quả các nội dung trọng tâm, nhất là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; các mô hình toàn dân bảo vệ ANTQ được tập trung xây dựng, duy trì, phát huy hiệu quả; đặc biệt mô hình điển hình Tổ liên gia an toàn PCCC được Bộ Công an đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng trên toàn quốc. 

          Năm 2023, BCĐ 138 tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với lĩnh vực, địa bàn dân cư; củng cố, nâng cao chấy lượng hoạt động của mô hình, điển hình tiên tiến; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận, công tác tuyên truyền, biểu dương điển hình tiên tiến.

           Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại