Ban chỉ đạo cải cách hành chính họp phiên thứ ba

(BTV) Chiều 3/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Điểm cầu Trung ương

Năm 2022, công tác cải cách hành chính trên cả nước có chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Trong đó, các bộ, ngành, địa phương rà soát, ban hành gần 2.360 quyết định công bố Thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ; cắt giảm, đơn giản hóa 59 TTHC trên 12 lĩnh vực quản lý nhà nước; 53/63 địa phương đã hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh; tỉ lệ hồ sơ TTHC giải quyết đúng hạn tại các bộ, ngành đạt 99,96%, tại cấp tỉnh của các địa phương đạt 99,33%; cung cấp 21/25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Các bộ, ngành đã giảm 22 đơn vị sự nghiệp công lập; các địa phương giảm hơn 700 tổ chức phòng và hơn 1.000 đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, cả nước tinh giản hơn 79 nghìn biên chế.
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Bắc Ninh

Về định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ động, tích cực nhiệm vụ CCHC; tập trung đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, trọng tâm là cải cách thể chế, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC. Cùng với đó nêu cao vai trò tiên phong trong thực hiện CCHC, ứng dụng chuyển đổi số của cán bộ, đảng viên; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong CCHC; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

          Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ; người đứng đầu các sở, ngành, địa phương nhận thức rõ CCHC là mục tiêu ưu tiên, trọng tâm để cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính và chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh. Đẩy mạnh triển khai số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC; tập trung thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ. Trung tâm Hành chính công cấp huyện, bộ phận một cửa cấp xã đẩy mạnh ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 và cơ chế “5 tại chỗ”. Sở Nội vụ thực hiện chấm điểm chỉ số CCHC năm 2022 và phối hợp các sở, ngành liên quan giải trình với Bộ Nội vụ khi có yêu cầu.

 
Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại