Lương Tài triển khai các Dự án đầu tư công năm 2023

(BTV) Huyện Lương Tài vừa tổ chức hội nghị triển khai các Dự án đầu tư công năm 2023 trên địa bàn.

 
Toàn cảnh hội nghị

Dự kiến nhu cầu và kế hoạch đầu tư công năm 2023 đối với Dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và ngân sách cấp tỉnh trên địa bàn huyện Lương Tài là trên 274 tỷ đồng; Ngân sách cấp huyện 127,6 tỷ đồng. Phương án ước thực hiện vốn phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2023, dự kiến cho dự án cấp huyện quản lý và bổ sung mục tiêu ngân sách cấp xã trên 101,6 tỷ đồng. Dự án dự kiến khởi công năm 2023 với 6 công trình.

Huyện Lương tài yêu cầu các cấp, các ngành địa phương xác định công tác đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên của huyện. Do vậy phải tập trung cao thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, tập trung công tác giải phóng mặt bằng. Các ngành có có các giải pháp riêng trong thực hiện; Đôn đốc xây dựng công trình trụ sở làm việc huyện và chỉnh trang sông Thứa. Yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp hiệu quả trong thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn.

 
 Trung tâm VHTT&TT huyện Lương Tài

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại