Hội Khuyến học huyện Gia Bình triển khai nhiệm vụ năm 2023

(BTV) Hội Khuyến học huyện Gia Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị
   
Đến nay, toàn huyện có 14 cơ sở Hội với 75 chi Hội và 495 Ban khuyến học các dòng họ với trên 31 nghìn hội viên tham gia đạt tỷ lệ 29,5 % dân số trong huyện. Tổng số dư quỹ khuyến học toàn huyện là trên 12,5 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Hội Khuyến học huyện đã tuyên dương, khen thưởng 463 giáo viên và học sinh có nhiều thành tích với tổng số tiền 348 triệu đồng, cấp học bổng cho 150 học sinh nghèo hiếu học với số tiền 70 triệu đồng. Toàn huyện có trên 27.542 gia đình được công nhận “Gia đình học tập; 589 dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập”.

Năm 2023, Hội Khuyến học Gia Bình tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức hoạt động có hiệu quả; Tích cực phát triển Quỹ Khuyến học, khuyến tài ở địa phương, cộng đồng để hỗ trợ cho học sinh nghèo vượt khó, học sinh có năng khiếu, tài năng và cho những em bị thiệt thòi trong cuộc sống, làm tốt vai trò nòng cốt trong việc triển khai, xây dựng các mô hình xã hội học tập.

 
Trung tâm VHTT&TT huyện Gia Bình

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại