Thành ủy Từ Sơn triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

(BTV) Sáng 15/3, Thành ủy Từ Sơn tổ chức Hội nghị học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”.

Tu_son_hoc_tap_tu_tuong_HCM

Toàn cảnh hội nghị

          Hội nghị được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu doanh nhân, Trung ương Hội phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam trực tiếp truyền đạt, trao đổi nội dung Chuyên đề năm 2023 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân”. Trong đó, đề cập về khái niệm, vai trò của văn hóa, giá trị cốt lõi của văn hóa nhất là văn hóa công vụ hiện nay; Một số nội dung, yêu cầu của việc thực hiện văn hóa công vụ; Vấn đề đạo đức, tầm nhìn và hành động của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gần dân, trọng dân, vì dân.

          Sau Hội nghị này, Thành ủy Từ Sơn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi cơ quan đơn vị và các địa phương tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 đạt hiệu quả thiết thực; Đưa việc học tập và sinh hoạt Chi bộ và coi đây là tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác và kịp thời sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trên địa bàn…

Đài Phát thanh thành phố Từ Sơn

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại