Phân công nhiệm vụ Tổ công tác, rà soát giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

(BTV) Sáng 16/3, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

HOI_NGHI_PHAN_CONG_NHIEM_VU_THANH_VIEN(1)

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, tỉnh Bắc Ninh được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư 4 dự án từ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, cả 4 dự án đã được HĐND tỉnh, UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư. Trong đó, Dự án đầu tư các tuyến đường tỉnh 295C, 285B kết nối thành phố Bắc Ninh qua các Khu công nghiệp với QL.3 mới, ĐT.277B kết nối với cầu Hà Bắc 2, đường Vành đai 4, được phân bổ với 900 tỷ đồng.

Năm 2023, UBND tỉnh cũng đã phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư cho 27 dự án với số vốn là 20 tỷ đồng để các đơn vị hoàn thiện các thủ tục đầu tư của dự án, sẵn sàng khởi công mới khi có nguồn vốn bổ sung trong năm.

Hội nghị đã tiến hành phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Các đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính làm Tổ phó. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên Tổ công tác có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện, tích cực phối hợp với thành viên trong Tổ, báo cáo kịp thời kết quả hoạt động tới Tổ trưởng. Tổ công tác duy trì họp 1 lần/tháng, các thành viên có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và đề xuất giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện phân công nhiệm vụ thành viên Tổ công tác. Các ngành chức năng tham mưu cho lãnh đạo tỉnh làm việc với một số địa phương có các dự án giao thông đi qua, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trách nhiệm chủ yếu thuộc về chủ đầu tư, vì vậy, chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương vào cuộc tích cực đặc biệt đối với các công trình phúc lợi xã hội. Đồng thời, lập danh sách những nhà tư vấn, nhà thầu vi phạm hợp đồng, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các địa phương còn lại chủ động báo cáo kế hoạch sử dụng đất năm 2023 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Xuân Trường, Đình Nghĩa

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại