Đào tạo 35 giảng viên về IPM trên cây trồng

(BTV) Nhằm xây dựng và phát triển các vùng nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, vụ xuân năm 2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật mở lớp tập huấn giảng viên TOT về IPM trên cây lúa cho 35 học viên là cán bộ kỹ thuật nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Dao_tao_35_giang_vien_ve_IPM(3)

Các học viên được hướng dẫn thực hành trên đồng ruộng

Trong 14 tuần học tập (tương đương với 35 buổi học), các học viên được trang bị các kiến thức theo chương trình khung lớp huấn luyện nông dân (FFS) và đào tạo giảng viên (TOT) về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng. Lớp học có xây dựng mô hình ứng dụng IBM trên cây lúa để thực hành điều tra phân tích hệ sinh thái đồng ruộng; Làm các thực nghiệm đồng ruộng; Sinh lý một số cây trồng chính qua các giai đoạn sinh trưởng; Nuôi côn trùng; Một số đối tượng sâu bệnh hại chính trên cây trồng chủ lực…Mục tiêu là đào tạo nguồn lực tại chỗ cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để nâng cao trình độ, phương pháp hướng dẫn, giám sát và tổ chức ứng dụng quản lý dịch hại tổng hợp trên cây lúa và cây rau. Giảng viên IPM được cấp chứng nhận là lực lượng nòng cốt tuyên truyền, phổ biến chương trình IPM rộng khắp trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2023-2025, ngành Nông nghiệp sẽ tổ chức 03 lớp đào tạo 105 giảng viên IPM trên cây lúa và rau màu; Có trên 80% số xã, phường, thị trấn có đội ngũ nông dân nòng cốt hiểu biết, có kỹ năng và ứng dụng hiệu quả về IPM trong sản xuất nông sản an toàn; Xây dựng 12 mô hình ứng dụng IPM trên cây lúa; 6 mô hình ứng dụng IPM trên cây rau và 6 mô hình ứng dụng IPM trên cây ăn quả.

P.Hoa, Q.Hưng

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại