Đại hội Công đoàn Báo Bắc Ninh nhiệm kỳ 2023-2028

(BTV) Chiều 16/3, Công đoàn Báo Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ 28, nhiệm kỳ 2023-2028.

Dai_hoi_Cong_Doan_Bao_Bac_Ninh(1)

Toàn cảnh Đại hội

Công đoàn Báo Bắc Ninh có 6 Tổ Công đoàn, với 78 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan đã bám sát chỉ đạo của cấp trên; Thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trong đó có việc phối hợp với chính quyền, các phòng chuyên môn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động; Triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan cũng như các hoạt động từ thiện nhân đạo. Trong nhiệm kỳ, có gần 100 sáng kiến, giải pháp được áp dụng hiệu quả; Nhiều lượt tập thể và cá nhân có thành tích được các cấp, ngành khen thưởng, biểu dương… Qua đó, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Báo Bắc Ninh phát triển toàn diện.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Báo Bắc Ninh tiếp tục xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện. Phấn đấu: 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đoàn viên vi phạm kỷ luật. Hàng năm, Công đoàn đạt xếp loại vững mạnh tiêu biểu; Xây dựng cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; Hàng năm, bồi dưỡng, giới thiệu từ 1 đến 2 đoàn viên Công đoàn ưu tú để phát triển Đảng…

H.Tâm, P.Tiến

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại