Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khởi động đề án: "Hỗ trợ Hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, đào tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

(BTV) Sáng 17/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động Đề án số 01 của Chính phủ “Hỗ trợ Hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”và phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự,chỉ đạo. Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

       

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng kết luận Hội nghị tại điểm cầu Bắc Ninh

         Đến nay, Hội Phụ nữ các cấp đã hỗ trợ thành lập hơn 800 HTX và 10.000 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Đề án "Hỗ trợ HTX do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” là đề án đầu tiên về phát triển kinh tế tập thể với đặc thù riêng cho giới nữ mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vinh dự được Chính phủ giao chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp triển khai. Đây là cơ sở quan trọng để Hội phụ nữ thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Cũng tại hội nghị, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2023.

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương đặt quyết tâm cao, tham gia chủ động, phát huy vai trò, trách nhiệm; khắc phục những hạn chế thời gian qua để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong đề án "Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030".

          Tại điểm cầu Bắc Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng đánh giá cao tinh thần chủ động, kịp thời của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong việc triển khai Đề án. Đồng chí yêu cầu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án. Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện đề án thiết thực, hiệu quả. Đồng thời rà soát những dự án, đơn vị nổi trội để tham gia Cuộc thi Phụ nữ khở nghiệp, đạt kết quả cao.

Tân Trung, Văn Công, Nguyễn Hạnh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại