Đại hội công đoàn cơ sở, Đài PTTH Bắc Ninh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 -2028

(BTV) Chiều 17/3, Công đoàn cơ sở Đài Phát thanh& Truyền hình Bắc Ninh tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 – 2028.


Toàn cảnh Đại hội

          Nhiệm kỳ 2017 – 2023, Công đoàn Đài PT&TH Bắc Ninh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với chính quyền, các phòng chuyên môn thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, cán bộ viên chức, người lao động, xây dựng được khối đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan ngày càng phát triển. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, cán bộ công chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn cơ sở, tích cực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Công tác phát triển đoàn viên và phát triển Đảng luôn được quan tâm, chú trọng.

 Nhiệm kỳ 2023 – 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Đài PT&TH Bắc Ninh đề ra chỉ tiêu phấn đấu 100% đoàn viên đạt đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đoàn viên tích cực “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 100% đoàn viên tham gia thực hiện cải cách hành chính và xây dựng cơ quan văn hóa, số lượng đoàn viên được kết nạp Đảng từ 4 – 6 đoàn viên, 100% đoàn viên tham gia thực hiện cải cách hành chính và xây dựng cơ quan văn hóa; phấn đấu từ 15 – 20% đoàn viên có đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp áp dụng vào thực tế chất lượng, hiệu quả…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IX nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 7 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn viên chức tỉnh.

Trung Kiên – Bá Phúc

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại