Báo Bắc Ninh và huyện Tiên Du ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền

(BTV) Chiều 20/3, Huyện ủy Tiên Du tổ chức ký kết chương trình phối hợp thông tin tuyên truyền giai đoạn 2023- 2025 với Báo Bắc Ninh.

Lễ ký kết giữa 2 đơn vị

2 đơn vị đã cùng trao đổi, bàn bạc, thống nhất thông qua Dự thảo Chương trình phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2023-2025. Tập trung các nội dung: Tuyên truyền về công tác quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch hằng năm của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Tuyên truyền kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Trọng tâm là việc rà soát, bổ sung các đề án, quy hoạch phát triển KTXH; Chính sách thu hút đầu tư theo hướng xây dựng huyện Tiên Du trở thành thành phố trực thuộc tỉnh… Tuyên truyền các chương trình, đề án về công nghiệp công nghệ cao; Nông nghiệp sạch, quy mô lớn, ứng dụng khoa học kỹ thuật gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, và đô thị văn minh...; Phát hiện, biểu dương, nhân rộng gương người tốt việc tốt, các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” theo chuyên đề từng năm và tuyên truyền các sự kiện chính trị của địa phương.
 
H.Tâm, Đ.Minh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại