Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

(BTV) Sáng 22/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”. Đồng chí Ngô Văn Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị

Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự thống nhất trong Đảng và đồng thuận xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập. Do vậy, Hội thảo được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức tư tưởng, cơ sở khoa học, đề xuất cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

         
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung tham luận vào các nội dung: Thực trạng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình triển khai và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính, trị tư tưởng trong thời gian tới.

 
          Đức Minh, Thiên Thanh

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại