Giám sát công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức cấp xã tại Gia Bình

(BTV) Sáng 22/3, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức giám sát về công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã giai đoạn 2019 – 2022 tại huyện Gia Bình.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc tại Gia Bình
         
Giai đoạn 2019-2022, công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức trên địa bàn huyện Gia Bình được thực hiện đảm bảo quy định pháp luật. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm, rà soát thực hiện tinh giảm biên chế, đăng ký nhu cầu tuyển dụng theo phân cấp. Việc sắp xếp, bố trí, điều động công chức trong các cơ quan, đơn vị được thực hiện đảm bảo theo đúng trí vị trí việc làm, phù hợp chuyên môn, chuyên ngành đào tạo nhằm phát huy năng lực, sở trường công tác, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đến nay, số biên chế huyện Gia Bình là 1.525 người, thiếu 03 biên chế công chức, 266 viên chức so với chỉ tiêu; Tổng số cán bộ, công chức cấp xã hiện là 265 người, còn thiếu 15 biên chế so với chỉ tiêu được giao.  
         
Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đề nghị huyện Gia Bình làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến quy trình xét tuyển và thi tuyển công chức cấp xã; Điều động, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Việc triển khai, thực hiện Đề án vị trí việc làm; Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ…

Tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của cơ sở, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị thời gian tới, huyện Gia Bình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức trong thẩm quyền; Đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức đảm bảo đánh giá đúng thực tế...

 
Bá Trung, Trang Dung

Ý kiến bạn đọc - Gửi bình luận

Gửi bình luận

 

   

 

 

reset captcha

Gửi bình luận Nhập lại